< Terug naar vorige pagina

Project

Fulvestrant in potentieel hormoongevoelige gynecologische tumoren: de FUCHSia studie

Hier willen we een Fase II, multicenter onderzoek opzetten om de werkzaamheid van Fulvestrant bij patiënten met ER-positieve laaggradige gynaecologische kankers te testen. Fulvestrant is een anti-ER-medicijn dat al is goedgekeurd voor ER-positieve gemetastaseerde borstkanker bij postmenopauzale vrouwen onder eerdere endocriene behandelingen. 

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:gynecological cancer
Disciplines:Kankertherapie