< Terug naar vorige pagina

Project

Fullerschalen

Fuller koepels of geodesische koepels zijn gedeeltelijk-bolvormige schaalstructuren samengesteld uit staven die een driehoekig patroon volgen. De lay-out van het patroon is afgeleid van de projectie van een Platonisch lichaam (meestal een icosahedron, een regelmatige convexe polyhedron met 20 evenwijdige driehoekige zijvlakken) waarvan de hoekpujnten op een boloppervlak liggen. Fullerkoepels zijn materieel zeer efficiënte structuren: ze zijn extreem licht en sterk. Richard Buckminster Fuller beweerde in zijn octrooi voor een structuur om ruimte te omsluiten dat de drievoudige roosterlayout van een Fullerkoepel, waarin alle staven ongeveer dezelfde lengte hebben, tot bijna gelijkmatige belasting in alle delen zou leiden. Dit zou betekenen dat een Fullerkoepel een volledig uniform design is. Onder bepaalde omstandigheden is een volledig gestressed design inderdaad optimaal in termen van materiaalgebruik. In dit project wordt het concept van Fullerkoepels uitgebreid tot wat we Fullerschalen noemen: schalen met verschillende vormen (zoals kegels en hyperboloïden) die volgens dezelfde principes als een Fullerkoepel worden getrianguleerd, dus ook vanuit speciale polyhedra. Er wordt ook onderzocht hoe meerdere Fullerschalen kunnen worden aaneengesloten om een grotere structuur te vormen. Dit zal leiden tot een interessante uitbreiding van de bestaande woordenschat voor het ontwerp van schaalstructuren. Het structurele gedrag van deze Fullerschalen (de originele Fullerkoepel, de nieuwe Fullerschalen en de gecombineerde structuren) worden onderzocht door middel van moderne analysetechnieken, zoals de eindige elementmethode, en vergeleken met de technieken die Fuller in de jaren 1950 gebruikte. Dit geeft inzicht in het structurele gedrag van Fullerkoepels en -schalen, en het zal helpen om uit te zoeken of ze inderdaad structureel superieur zijn aan andere geometrieën.

Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2018
Trefwoorden:Fullerschaal
Disciplines:Ingenieurswetenschappen in de architectuur, Architectuur, Interieurarchitectuur, Architecturaal design, Kunststudies en -wetenschappen