< Terug naar vorige pagina

Project

Full greenhouse gas balance of a short rotation coppice (SRC) plantation of poplar (GHG-POPFULL).

Het belangrijkste objectief van dit mobiliteitsproject is de opmaak van de volledige broeikasgasbalans van een korte-omloop hakhoutcultuur (KOH) met populier (Populus). Deze doelstelling leidt tot het uiteindelijke doel, nl. de potentie van KOH-culturen te evalueren om CO2-concentraties in Europa te reduceren en zo klimaatveranderingen tegen te gaan. Atmosferische CO2-concentraties zullen ongetwijfeld verder blijven stijgen van de actuele waarde van 370 ppm naar waarden tussen 490 ppm (meest gunstige scenario) en 1260 ppm (minst gunstige scenario) op het einde van deze eeuw. We willen de mogelijkheden onderzoeken van KOH-gewassen om CO2 uit de atmosfeer te sekwestreren en verschillende broeikasgassen te mitigeren (CH4, N2O, O3). Vermits populier ook erg gevoelig is aan verhoogde troposferische ozonconcentraties, zullen we ook ozonfluxen opvolgen en kwantificeren.
Datum:1 sep 2010  →  31 aug 2012
Trefwoorden:BIO-ENERGIE, BROEIKASGAS, GLOBALE VERANDERING, POPULIER, OZON, KOOLSTOFDIOXIDE
Disciplines:Ecologie, Plantenbiologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen, Bosbouw