< Terug naar vorige pagina

Project

Film, media en natievorming in Vlaanderen.

Dit onderzoeksproject heeft tot doel de relatie tussen media en natievorming in Vlaanderen te onderzoeken. Het project bestaat uit twee delen. Ten eerste richt het project zich op film en natievorming in Vlaanderen tussen 1945 en vandaag. Via kwantitatieve en kwalitatieve tekstuele filmanalyses neemt het project de representatie van Vlaanderen en Vlaamse identiteiten kritisch onder de loep. Ten tweede plaatst het project deze bevindingen in hun bredere media- en culturele context. Dit gebeurt via het redigeren van een interdisciplinair boek over media en natievorming in Vlaanderen vanaf de 19e eeuw tot vandaag. Hiermee biedt het project een originele synthese van het bestaande onderzoek naar media en natievorming in Vlaanderen en formuleert het een onderzoeksagenda voor de toekomst.BOF Klein Project.
Datum:1 apr 2019 →  30 mrt 2020
Trefwoorden:MEDIASTUDIES, VLAANDEREN, FILMSTUDIES, NATIEVORMING
Disciplines:Culturele media, Nationale geschiedenis, Fictie film