< Terug naar vorige pagina

Project

Farmaceutische residu's in het aquatisch milieu: chemische sporenanalyse, gedrag in het milieu en ecologische effecten

Farmaceutische residu's worden internationaal erkend als belangrijke nieuw te bestuderen organische milieupolluenten. Dit project beoogt het verwerven van nieuwe inzichten m.b.t. de verdeling van deze micropolluenten tussen de verschillende milieumatrices, alsook de ecotoxicologische effecten ervan. Hiertoe zullen innovatieve chemisch analytische methoden ontwikkeld, geoptimalizeerd en gevalideerd worden die moeten toelaten om de verwachte sporenconcentraties van deze geneesmiddelen in zowel het water als vaste milieulatrices te kunnen opmeten.

Datum:1 jan 2011  →  31 okt 2015
Trefwoorden:geneesmiddelen, partitie, ecotoxiciteit, monstervoorbereiding, massa spectrometrie
Disciplines:Analytische scheidings- en detectietechnieken, Milieumonitoring, Milieuchemie, (Afval)waterzuiveringsprocessen, Milieueffecten en risico assessment