< Terug naar vorige pagina

Project

Externe kwaliteitscontroles en het kwaliteitssysteem: geschikte hulpmiddelen voor kwaliteitsverbetering?

Gepersonaliseerde geneeskunde heeft de laatste jaren enorm aan belang gewonnen in de klinische oncologie. Individuele verschillen tussen patiënten kunnen in kaart gebracht worden door de analyse van bepaalde biomerkers in medische laboratoria. Aan de hand van de status van deze biomerkers in het tumorgenoom wordt er een therapieplan opgesteld. Hierdoor is het van uiterst belang dat de kwaliteit in de medische laboratoria te allen tijde gewaarborgd wordt. Het educatieve karakter van externe kwaliteitscontroles (EQA’s) kan deze laboratoria helpen om de kwaliteit van het diagnostische proces verder the optimaliseren.

De European Society of Pathology organiseert in samenwerking met de groep Biomedische Kwaliteitszorg van de KULeuven op jaarlijkse basis externe kwaliteitscontroles (EQA’s) voor long- en colonkanker. Uit cijfers blijkt dat nog steeds 30% van de deelnemers niet in staat is om tien toegestuurde stalen correct te analyseren, alsook dat er meer fouten gemaakt worden na de introductie van een nieuwe test. Hierdoor komt de patiëntenveiligheid in het gedrang.

Dit project zal een longitudinale aanpak hanteren om data omtrent de soorten fouten, hun oorzaken en frequentie te identificeren, te classificeren, en te analyseren voor long- en colonkanker. Daarenboven zal de efficiëntie van verschillende correctieve maatregelen die deel uitmaken van het kwaliteitssysteem (QMS) geëvalueerd worden. Doorheen het project wordt er ook telkens een focus gelegd op fouten die voorkomen tijdens de implementatie van nieuwe, opkomende technieken in medische laboratoria, zoals next-generation sequencing. De informatie zal verzameld worden voor de deelnemende EQA laboratoria, alsook voor de routine praktijk tijdens de opvolging van een specifieke selectie van Europese laboratoria. Tot slot worden deze data geanalyseerd met als doel inzicht te verwerven over de invloed van EQA en QMS op strategieën om fouten te reduceren. De resultaten bekomen met dit project zullen gebruikt worden voor de optimalisatie van het test proces en de organisatie in medische laboratoria om zo de patiëntenveligheid in gepersonaliseerde geneeskunde te garanderen.

Datum:11 sep 2015  →  11 sep 2019
Trefwoorden:External Quality Assessment, Non-small cell lung cancer, Metastatic colorectal cancer, Corrective actions, Targeted therapy
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Andere paramedische wetenschappen, Regeneratieve geneeskunde, Andere translationele wetenschappen, Anatomische pathologie
Project type:PhD project