< Terug naar vorige pagina

Project

Extensieve studie van de structuur-functie relatie van pectine als emulgator

Het toenemende bewustzijn van consumenten en de stijgende vraag naar clean label levensmiddelen zijn twee uitdagingen waarmee voedselproducenten geconfronteerd worden in de huidige maatschappij. Emulgatoren zijn stabiliserende componenten die gebruikt worden in verschillende emulsie gebaseerde voedingsproducten. Tegenwoordig worden echter verschillende synthetische componenten gebruikt als emulgator en de vervanging van deze componenten door natuurlijke ingrediënten is van groot belang om de standaarden van clean label levensmiddelen te halen.

Het polysacharide pectine, aanwezig in de celwand van verschillende fruit- en groentesoorten, wordt vandaag al gebruikt in de voedingsindustrie voor zijn gellerende en structuur bepalende eigenschappen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde pectine structuren echter ook veelbelovende emulgerende en emulsie stabiliserende eigenschappen bezitten. Vandaag wordt commercieel pectine geproduceerd voor de structuur bepalende eigenschappen en niet voor het emulgerend vermogen. Wetenschappelijke kennis en inzicht over welke structurele eigenschappen van pectine precies verantwoordelijk zijn voor een goed emulgerend vermogen is nog steeds beperkt.

Dit doctoraatsonderzoek richt zich op het doorgronden van de relatie tussen de structurele karakteristieken van pectine en zijn functie als emulgator vertrekkend van pectine geëxtraheerd uit verschillende zijstromen van de fruit en groente verwerkende industrie. Om diepgaand inzicht te verwerven in deze structuur-functie relatie zal doorheen dit onderzoek een library van verschillende structureel gekarakteriseerde pectine stalen aangemaakt worden door gebruik te maken van verschillende pectinebronnen, verschillende extractiemethoden en diverse structuur modificerende technieken. Het potentieel van deze pectine stalen als emulgator zal geëvalueerd en gevalideerd worden via fysicochemische karakterisatie en model emulsies. Het begrijpen van deze structuur-functie relatie zal de nodige wetenschappelijke basis aanreiken om hoog performante pectineafgeleide emulgatoren te kunnen selecteren voor toekomstige industriële toepassingen.

Datum:1 jan 2017  →  Heden
Trefwoorden:Pectin, Emulsification, Structure-function relation
Disciplines:Andere chemie, Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu-ingenieurswetenschappen en -biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project