< Terug naar vorige pagina

Project

Exploratie van (epi)-genetische veranderingen die bijdragen tot lange termijngevolgen van COVID-19

Globaal telt de SARS-CoV-2 pandemie al > 55 miljoen infecties en > 1 miljoen doden en de aantallen blijven stijgen. Een aanzienlijk deel van de patiënten ontwikkelt een virale longontsteking met tekenen van het acute respiratory distress syndroom, dat in ernstige gevallen leidt tot ademhalingsfalen en overlijden. Hoewel er enorme inspanningen worden geleverd om de moleculaire mechanismen van acute COVID-19 (SHORT COVID-19) te onderzoeken, wordt nu al te meer duidelijk dat het lijden van de patiënten niet eindigt na ontslag uit het ziekenhuis. Alarmerende aantallen SHORT COVID-19-overlevers vertonen aanhoudende, progressief verslechterende complicaties, gaande van neurologische aandoeningen tot ademhalingsmoeilijkheden en orgaanschade (LONG COVID-19). Verder onderzoek is dringend nodig om de oorzaken van deze langetermijngevolgen te begrijpen. De langdurige aard van LONG COVID-19 samen met preliminaire data doen mij veronderstellen dat (epi) -genetische veranderingen bijdragen tot LONG COVID-19. Met de modernste technieken zal ik in longen van SHORT COVID-19 patiënten epigenetische en genetische veranderingen onderzoeken, specifiek in endotheel- en immuuncellen - cruciale spelers in SHORT COVID-19. Bovendien zal ik detecteren welke veranderingen aanhouden bij LONG COVID-19-patiënten en hun functionele impact valideren. Mijn project zal ongekende inzichten opleveren in (epi) -genetische veranderingen in LONG COVID-19, en biedt perspectieven voor nieuwe therapieën.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:COVID-19, long term COVID-19 consequence, lung endothelial cells, epigenetics, genome instability, copy number variations
Disciplines:Single-cell data analyse, Epigenomics, Genomics, Transcriptomics, Vasculaire ziekten