< Terug naar vorige pagina

Project

Exploratie van de chemie van N-hydroxypyrazinonen

Hoewel industriële processen vlot reactieve en gevaarlijke gassen gebruiken als platformchemicaliën, is dit bij synthese op laboratoriumschaal een ander verhaal. De moeilijk hanteerbare aard van gasvormige reagentia in combinatie met strenge veiligheidsvereisten hebben een belangrijke barrière gevormd voor wetenschappers om op geregelde basis chemische reacties met gassen uit te voeren.

In 2011 introduceerde de Skrydstrup groep de tweekamerreactor als een veilig en gebruiksvriendelijk systeem om gassen te hanteren in organische synthese. In dit toestel wordt een gas vrijgezet uit een precursormolecule in één kamer, dat vervolgens diffundeert naar de aangrenzende kamer, waar het wordt gebruikt in een chemische reactie. Bijgevolg is het gevaar op contact tussen de operator en het gasvormige reagens volledig weggenomen.

In dit proefschrift hebben we een van de meest kostenefficiënte koolmonoxide (CO) producerende systemen ontwikkeld, met mierenzuur als de CO-bron. In een vervolgproject werd dit systeem gebruikt in een tweekamerreactor voor de synthese van een nieuwe heterocyclische structuur via een ongekende intramoleculaire carbonylatieve C-H-activering van 1-(2-broomaryl)-1,2,3-triazolen.

Naast koolstofmonoxide, werden er ook surrogaten voor andere gassen onderzocht. Vanwege de hernieuwde interesse in sulfurylfluoride (SO2F2) hebben we een eenvoudig protocol ontwikkeld voor de productie van dit gas in een tweekamerreactor om fenolen om te zetten in arylfluorosulfaten. Deze klasse van substraten is bijzonder interessant, omdat de fluorosulfaatgroep enerzijds kan optreden als een vertrekkende groep en anderzijds als een SuFEx click reagens. Tenslotte werd in een samenwerking met de Skrydstrup groep de expertise in CO- en SO2F2-chemie gecombineerd om α,α-bis(trifluormethyl)carbinolen uit arylbromiden en fluorosulfaten te synthetiseren.

Datum:1 sep 2015  →  30 sep 2019
Trefwoorden:Gases, Generation, Organic Synthesis, Carbon Monoxide, Sulfuryl Fluoride
Disciplines:Organische chemie
Project type:PhD project