< Terug naar vorige pagina

Project

Exploitatie van niet-covalente interacties in peptide assemblages voor gecontroleerde geneesmiddelafgifte. (FWOSB93)

Via optimalisatie van lineaire en cyclische sequenties, heeft dit project de intentie om de materiaaleigenschappen van peptidegebaseerde supramoleculaire systemen te moduleren. Concreet zullen de elektronische eigenschappen van aromatische aminozuren aangewend worden als aangrijpingspunt in de creatie van elektronenrijke en elektronenarme systemen. Na combinatie van beide systemen, wordt er verondersteld dat deze donor-acceptor interacties zullen leiden tot versterkte assemblage en uiteindelijk verlengde erosietijd in vivo. Deze verlengde afgifte is zeer gunstig daar (controlled-)drug delivery het belangrijkste toepassingsveld is in het huidig project. Twee types van hoog compatibele assemblages zullen onderzocht worden: lineaire amfipatische peptiden en cyclische peptiden van variabele grootte, die respectievelijk in staat zijn om injecteerbare hydrogels en modificeerbare nanotubes te vormen. Het programma is opgebouwd zodat de synthese en in vitro analyse zullen voorafgaan aan in vivo studies. Terwijl deze laatste zullen plaatsvinden via parallelle projecten, zal dit project gericht zijn op peptide design, synthese en materiaalkarakterisering, waaronder dynamische reometrie, in vitro release monitoring, cryo-TEM en AFM. Met de lopende opioïde crisis in de V.S. en Europa in het achterhoofd, is een grote inspanning van de onderzoeksgroep gebaseerd op de creatie van pijnstillers met minder neveneffecten, bijgevolg zal in dit project gefocust worden op de afgifte ervan
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:op peptiden gebaseerde nanostructuren, organische en peptide-chemie, gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen
Disciplines:Organische chemische synthese, Biomaterialen, Medicinale chemie