< Terug naar vorige pagina

Project

ExpertGaze - Toepassen van nieuwe meettechnologieën om kennistransfer van experten naar niet-experten te faciliteren (ExpertGaze)

Er is een groeiende kloof tussen de competenties verwacht bij de jobs op de arbeidsmarkt en de competenties aanwezig bij werkenden en werkzoekenden. Vergrijzing en jobrotatie verhinderen borging en transfer van kennis binnen de organisaties. Tenslotte wijzigt de taakinhoud van de jobs steeds sneller, waardoor er nood is aan efficiëntere manieren om opleidingen en on-the-job begeleiding te ontwikkelen, evalueren en aan te bieden.In het Tetra project ExpertGaze onderzoeken we hoe het meten van gedrag, visuele aandacht en stressniveaus bij mensen tijdens het uitvoeren van een taak, een meerwaarde kan bieden bij het opbouwen van competenties en het ondersteunen van mensen tijdens het uitoefenen van hun job. We onderzoeken hoe metingen van experten kunnen bijdragen bij het opleiden, begeleiden en/of accrediteren van niet-experten. Met ExpertGaze maken we de vertaalslag van reeds opgebouwde en beschikbare kennis rond meet technologieën naar concrete uitdagingen bij onze werkveldpartners en de bredere arbeidsmarkt. Door een momentum in de evolutie en het recent toegankelijker worden van meetapparatuur zijn we overtuigd van het potentieel om bij te dragen aan enkele belangrijke uitdagingen met betrekking tot het opleiden en ondersteunen van werknemers.Partners in dit project zijn Howest-hogeschool en imec-MICT-UGent.
Datum:1 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:Virtuele realiteit, Augmented realiteit, mixed reality, mobile eyetracking, stressmetingen
Disciplines:Mens-machine interactie, Virtual reality en gerelateerde simulatie
Project type:Samenwerkingsproject