< Terug naar vorige pagina

Project

Experimentele modelgebaseerde schatting van inputs en parameters voor vibro-akoestische voorspellingen op systeemniveau

De groeiende behoefte aan stillere werk- en leefomgevingen, ingegeven door de stijgende bewustwording van de schadelijke impact van blootstelling aan lawaai op de menselijke gezondheid, dwingt de maakindustrie om ook de vibro-akoestische systeemperformantie te beschouwen tijdens het ontwerpproces. Daartoe zijn betrouwbare modellen op systeemniveau nodig, die rekening houden met alle relevante bronnen en overdrachtspaden in de omstandigheden waarin het systeem uiteindelijk zal functioneren. Een kritiek knelpunt in dit proces is de nauwkeurigheid van de modelinputs en -parameters, die de bronnen en dissipatiemechanismes beschrijven. Gestandaardiseerde karakteriseringstechnieken zijn doorgaans niet gericht op de prestaties op systeemniveau en negeren de feitelijke operationele omstandigheden. Daarom zal dit project, als antwoord op een uitgesproken industriële behoefte, een methodologie ontwikkelen om modelinputs en -parameters te schatten door metingen op specifieke opstellingen te combineren met efficiënte fysische modellen daarvan. De bekomen informatie kan vervolgens direct worden gebruikt door systeemfabrikanten en hun leveranciers in representatieve modellen op systeemniveau.
Datum:1 apr 2021  →  Heden
Trefwoorden:vibroakoestische systeemmodellen, input- en parameterschatting, modelgebaseerde schatting, Digitale Tweeling
Disciplines:Akoestiek, geluid en trillingsgerelateerde ingenieurskunde