< Terug naar vorige pagina

Project

Experimentele demonstratie van laseractie en intrinsieke CARS-gebaseerde warmtereductie in nabije-infrarode en midden-infrarode silicium Ramanlasers. (FWOKN224)

Silicium wordt sinds enkele jaren als een zeer belangrijk fotonisch materiaal beschouwd. Zo is men er in 2004 in geslaagd om een efficiƫnte silicium-gebaseerde laser te demonstreren waarvan het lasingmechanisme steunt op "stimulated Stokes Raman scattering". Aangezien deze zogenaamde silicium Ramanlasers zowel nabije-infrarode als midden-infrarode straling kunnen genereren, zijn hun toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid. Totnogtoe heb ik hoofdzakelijk theoretisch onderzoek verricht naar deze categorie van lichtbronnen. Enerzijds heb ik een performante modelleringsmethode ontwikkeld waarmee ik de werkingskarakteristieken van nabije-infrarode en midden-infrarode silicium Ramanlasers numerisch heb gesimuleerd. Anderzijds heb ik een intrinsiek warmtereductiemechanisme voor deze lasercomponenten geconcipieerd en op punt gesteld waardoor de integratiemogelijkheden van deze componenten verder kunnen vergroten. Het doel van dit project is om mijn theoretische onderzoeksresultaten experimenteel aan te tonen. Meer bepaald zou ik een opstelling willen bouwen die toelaat om verschillende exemplaren van deze categorie lasers experimenteel te onderzoeken. De projectgelden zullen gebruikt worden om 2 apparaten aan te kopen voor deze opstelling, nl. een midden-infrarode spectrometer en een thermografische camera. De overige apparatuur nodig voor dit experimenteel onderzoek wordt door ons onderzoeksdepartement TONA-VUB gefinancierd.
Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2010
Trefwoorden:Holography, Non-Linear Optics, Photonics, Optival Instrumentation, Optical Computing, Semiconductor Technology, Optical Switches And Modulators, Optical Fibre Sensors, Optical Measurements, Optical Materials, Optical Interconnects, Vcsels, Optical Instrumentation, Micro-Optics, Opto-Electronic Devices, Plastic Photonics
Disciplines:Fysica, Wiskunde, Elektrotechniek en elektronica