< Terug naar vorige pagina

Project

Experimentele beoordeling van de effecten van boomdiversiteit op het herstelsucces van tropische drooglandbossen in Tigray, Noord-Ethiopië

Veel mensen zijn sterk afhankelijk van de biodiversiteit in droge gebieden. Zo is ongeveer 70% van de Afrikanen voor hun dagelijkse levensonderhoud rechtstreeks afhankelijk van droge en subhumide gebieden. Droge gebieden vormen een uitdaging voor het overleven van planten en dieren, maar veel soorten zijn geëvolueerd met speciale aanpassingen waardoor ze kunnen omgaan met de variabele watervoorziening. Ondanks hun lage productiviteit zijn droge tropische bossen vaak van vitaal belang voor plattelandsgemeenschappen in Sub-Sahara Afrika, met name in de Hoorn en Oost-Afrika. Deze gronden hebben een grote biologische waarde en herbergen veel van 's werelds voedselgewassen en diersoorten. Wetenschappelijke informatie over ecologie, vegetatieontwikkeling, soortkenmerken, productiviteit en ecosysteemdiensten, gebruik en beheer van inheemse soorten is echter nog steeds vereist voor een juiste planning en herstel van deze hulpbronnen op het droge. Aan de andere kant is het moeilijk om de relatie tussen de diversiteit van boomsoorten, productiviteit en veerkracht in bossen te testen vanwege het onvermogen om variabelen binnen deze complexe ecosystemen te controleren. Daarom zijn gecontroleerde experimenten op de lange termijn met een hogere plantendiversiteit essentieel om de relatie tussen boomdiversiteit en het functioneren van ecosystemen te bestuderen, een gradiënt van soortenaantallen variërend van enkelvoudige soorten tot mengsels van meerdere soorten. Daarom is het algemene doel van dit onderzoek om het effect van boomsoortenmengeling en schaduw op het herstel van tropisch droogbos te onderzoeken door evaluatie van het IDENT Ethiopia experiment, een boomdiversiteitsexperiment in droog afromontaan bos. Het experiment bevindt zich in Mekelle University, Endayesus Campus vlakbij de boomkwekerij. Het IDENT-Ethiopia boomdiversiteitsexperiment maakt deel uit van het International Diversity Experiment Network with Trees, met experimenten op het Amerikaanse, Europese en nu ook Afrikaanse continent. Het experiment is georganiseerd met 9 inheemse boomsoorten, verdeeld over 270 proefvlakken in drie blokken met elk een beschaduwde en onbeschaduwde behandeling. Binnen elke (beschaduwde en onbeschaduwde) behandeling werden gradiënten gecreëerd door het manipuleren van soortenrijkdom (SR) en functionele diversiteit (FD) om de volgende hypothesen te testen: (1) Gemengde bossen zijn in staat om meerdere ecosysteemdiensten te herstellen onder klimaatverandering, omdat ze zorgen voor overleving van gevoelige soorten die cruciale ecosysteemfuncties en -diensten ondersteunen. (2) De overleving van zaailingen in gemengde bossen is hoger dan in monoculturen. (3) Gemengde bossen zijn productiever in vergelijking met monoculturen. (4) Er is een positieve interactie tussen mengingl en schaduw omdat droge afromontane boomsoorten zich beter vestigen in een beschutte omgeving dan in open systemen.

Datum:22 feb 2021 →  Heden
Trefwoorden:Afromontane forest, IDENT- Ethiopia, Restoration, Tree Diversity
Disciplines:Bosbouw en boslandbouw
Project type:PhD project