< Terug naar vorige pagina

Project

Expeditie MARS: Een Nieuwe Generatie van Experimentele Ontwerpen voor Product- en Procesinnovatie

Om een competitief voordeel te verwerven dienen ondernemingen steeds sneller te innoveren. Het ontwikkelen van nieuwe producten is een kerntaak van innovatieve bedrijven en vereist het uitvoeren van tal van experimenten. Het onderzoeksdomein “Experimenteel Ontwerp” levert systematische plannen voor het bepalen van de instellingen van een optimaal product, maar de bestaande experimentele ontwerpen zijn veelal te rigide, tijdrovend en duur voor praktische toepassingen. Op basis van innovatieve hoogtechnologische optimalisatietechnieken zijn we er evenwel in geslaagd om een rijke catalogus met nieuwe aantrekkelijke en kostenefficiënte MARS ontwerpen te genereren (waarbij de afkorting MARS verwijst naar de technische eigenschappen van de ontwerpen). Bovendien hebben we een prototype gebouwd van een webgebaseerde software, met als doel onderzoekers uit de academische sector of uit de bedrijfswereld op een gebruiksvriendelijke manier een gepast experimenteel ontwerp te laten kiezen. Zowel de catalogus als het prototype van de software werden positief onthaald door de onderzoeksgemeenschap, omwille van de grote potentiële impact op, bijvoorbeeld, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie en de maakindustrie. In dit project beogen we onze catalogus van experimentele ontwerpen verder uit te bouwen en te valoriseren en op die manier de bedrijfswereld te helpen om efficiënter te innoveren.
Datum:1 okt 2018  →  30 sep 2020
Trefwoorden:experimenteel ontwerp, statistische software, geheeltallige lineaire programmering
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden