< Terug naar vorige pagina

Project

Ex ovo omnia: van stamcel tot eicel (Ex ovo omnia)

Vrouwelijke infertiliteit wordt vaak geassocieerd met een inferieure eicelkwaliteit. Wij willen een bovien en humaan 3D model ontwikkelen om de finale eicelmaturatie in vitro te verbeteren. Bovendien zullen eicellen in vitro
gecreëerd worden vanuit humane embryonale stamcellen. Epigenetische, chromosomale en functionele normaliteit zal geëvalueerd worden bij mature eicellen en embryoU+2019s om de veiligheid van deze innovatieve therapie
te garanderen.

Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2022
Trefwoorden:vrouwelijke subfertiliteit, fertiliteitsbewaring, stamcel, Eicel, geassisteerde voortplanting
Disciplines:Andere landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen, Gynaecologie en verloskunde, Morfologische wetenschappen, Andere veterinaire wetenschappen, Genetica, Moleculaire en celbiologie, Dierkundige biologie, Diergeneeskunde