< Terug naar vorige pagina

Project

Ex-ante en ex-post evaluatie van ggo-gewassen in Bangladesh: de bereidheid van boeren om te adopteren, verdeling van de voordelen en de analyse van belanghebbenden (01W04019)

De houding van consumenten tegenover genetisch gemodificeerde (GM) gewassen is goed gedocumenteerd, maar er wordt veel minder aandacht besteed aan boeren en hun attitudes en percepties tegenover GM gewassen alsook hun bereidheid-tot-adopteren en de verdeling van voordelen van dergelijke gewassen. Dit onderzoek beoogt huidige en toekomstige ggo-gewassen in Bangladesh te evalueren vanuit het perspectief van de boeren en verschillende belanghebbenden.

Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Bangladesh, verdeling van de voordelen, economisch surplus model, analyse van belanghebbenden, Bereidheid van boeren om te adopteren, discreet keuze-experiment