< Terug naar vorige pagina

Project

Evolutie van mariene organismen

Ik ben geïnteresseerd in vragen die betrekking hebben op de ecologie, evolutie, en het natuurbehoud van mariene en zoetwater ecosystemen. Ik gebruik zoveel mogelijk complementaire benaderingen op genomisch, fenotypisch, ecologisch en milieu vlak. Veldwerk brengt ons wereldwijd. Op dit ogenblik bestudeer ik de genetische diversiteit van poolvissen en ongewervelden, het adaptief potentieel van vispopulaties, de connectiviteit van aquatische organismen, invasieve soorten, de interactie tussen mariene primaire productie en artefacten, en het biochemisch potentieel van mariene enzymes. Mijn onderzoek vindt toepassingen in duurzame ontwikkeling, natuur- en wildbeheer, menselijke biologie, visserij en aquacultuur. Ik werk zowel met overheid, de zakenwereld als de civiele samenleving.

Datum:1 okt 2000 →  30 sep 2022
Trefwoorden:Connectivity, Marine evolution, Seascape genomics
Disciplines:Biologische oceanografie, Computationele evolutionaire biologie, comparatieve genomics en populatiegenomics, Populatie, ecologische en evolutionaire genetica