< Terug naar vorige pagina

Project

Evidentialiteit en evidentiële markering in het Frans.

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.De algemene topic van deze onderzoeksopdracht is "evidentialiteit" of "evidentiële markering" in het Frans. Daarbinnen is een subonderdeel te onderscheiden over de epistemische (reportatieve) "conditionnel" ('Il y aurait une quinzaine de victimes'). Op empirisch vlak wil ik tijdens deze onderzoekopdracht een overzicht en gedetailleerde beschrijving geven van de semantiek van de tot nu toe bekende en daarnaast verder door mij geïdentificeerde Franse uitdrukkingen met mogelijke evidentiële functie (reportatief, inferentieel of perceptueel). Op theoretische vlak is de uitdaging van dit project de notie evidentialiteit preciezer te karakteriseren dan tot nu toe gebeurd is, zodat op basis daarvan een operationeel identificatiecriterium kan opgesteld worden om uitdrukkingen met fundamenteel evidentiële functie te identificeren en te onderscheiden van uitdrukkingen met een louter of hoofdzakelijk modaal-epistemische functie, waarmee dan op uniforme wijze een analyse kan gemaakt worden van uitdrukkingen met evidentiële functie. De resultaten van dit empirisch en theoretisch onderzoek wil ik neerschrijven in een monografie en in een reeks voorafgaande artikelen, waaronder in de eerste plaats een overzichtsartikel van Franse uitdrukkingen met evidentiële functie (basis en korte versie voor het boek), een aantal detailstudies over uitdrukkingen met een interessante evidentiële functie (waaronder de conditionnel épistémique, 'visiblement' en nog andere, te bepalen in de loop van het onderzoek) en een of twee theoretische artikelen over de notie 'evidentialiteit' en zijn "hulpnoties".Voorts zal tijdens deze onderzoeksopdracht een UA-KP-BOF-project beëindigd worden met de publicatie van 1 of 2 artikelen over de bewustwording en analyse door Franse grammatici doorheen de eeuwen heen van het ontstaan van de reportatieve conditionnel. Tot slot begeleid ik volledig in de marge van deze onderzoeksopdracht dit project een doctoraat waarin gepeild wordt naar het ontstaan en oorspronkelijke betekenis van de epistemische conditionnel en start ik een projectaanvraag op over adverbiale markeerders van inferentiële evidentialiteit in het Frans.
Datum:15 sep 2016  →  14 sep 2017
Trefwoorden:FRANSE TAAL, MODALITEIT, VANZELFSPREKENDHEID
Disciplines:Talen, Linguïstiek