< Terug naar vorige pagina

Project

Evaluatie van de effecten van plantenwortels op geul- en ravijnerosie: toepassing voor groenbedekkers.

Dit postdoctoraal onderzoek bouwt voort op het doctoraatsonderzoek 'Effecten van plantenwortels op geul- en ravijnerosie: toepassing op een Mediterraan ecosysteem'. In dit doctoraat werden aan de hand van laboratorium experimenten het erosie-reducerend potentieel van plantenwortels en de controlerende factoren hiervan onderzocht. Met deze resultaten kon een model worden gebouwd om het erosie-reducerend potentieel van de wortelsystemen van 26 Mediterrane planten te voorspellen. In dit doctoraat werd tevens een methodologie ontwikkeld om de geschiktheid van een reeks Mediterrane planten om geul- en ravijnerosie te bestrijden te evalueren. Dit postdoctoraal mandaat zal enerzijds benut worden voor het verder uitdiepen van de onderzoeksresultaten en om deze te valoriseren onder de vorm van nieuwe internationale publicatie. Anderzijds biedt het mandaar de mogelijkheid de voorgestelde methodologie voor het evalueren van plantensoorten te optimaliseren en toe te passen op een reeks planten die gebruikt worden voor geul- en ravijnerosie controle in Belgiƫ, nl. op groenbedekkers. Hierbij zal vooral de nadruk worden gelegd op de effecten van de wortels van een reeks typische groenbedekkers op bodemverliezen voor geconcentreerde afvoer. Na het bevriezen of doodspuiten van de bovengrondse biomassa en voor de groei van het hoofdgewas, kunnen de resterende wortels van groenvbedekkers vermoedelijk nog een belangrijk beschermend effect uitoefenen op de bodem tegen erosie door geconcertreerde afvoer. De mechanische en hydraulische effecten zijn echter onvoldoende gekend en zullen onderzocht worden tijdens het postdoctoraal mandaat.
Datum:1 dec 2008 →  30 sep 2009
Trefwoorden:Root, Concentrated flow erosion, Rill, Gully, Cover crops
Disciplines:Ecologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen, Plantenbiologie, Geologie, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen