< Terug naar vorige pagina

Project

EVALUATIE EN OPTIMALISATIE VAN DONOR LONGEN VROEG IN HET TRANSPLANTATIE-PROCES OM DE RESULTATEN NA LONG TRANSPLANTATIE TE VERBETEREN.

Longtransplantatie is de einige levensreddende therapie voor geselecteerde patiënten met terminaal longfalen. Het tekort aan kwalitatieve donor organen heeft een negatieve impact op de overleving op de wachtlijst en de onmiddellijke en late uitkomst na transplantatie (primary graft dysfunction en chronische afstoting). In dit project zullen we dit probleem op 3 verschillende niveaus benaderen binnen het transplant proces. Ons eerste doel is om de evaluatie van donororganen te verbeteren door gebruik te maken van CT beeldvorming en markers in het donorbloed (prospectieve studie - humaan). We zullen predictieve scores proberen te ontwikkelen voor de uitkomst nadien. Ons tweede doel is om verdere orgaanschade te verhinderen door de techniek van ex vivo long perfusie te verbeteren (machine perfusie van het donororgaan). we zullen een roterend suspensiemechanisme ontwikkelen in combinatie met innovatieve ventilatiemodi (varkensmodel en humaan model).Tenslotte zullen we onderzoeken of we beschadigde longen na reperfusie kunnen verbeteren om primary graft dysfunction te verminderen. de strategie is om stamcellen (MAPC) en cytokine adsorptie te bestuderen (varkensmodel)Ons project zal de beschikbaarheid van transplanteerbare longen doen toenemen en de uitkomst na transplantatie helpen verbeteren.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:lung transplantation, ex vivo lung perfusion, donor management, lung CT imaging, donor lung quality, donor lung profile, organ reconditioning, stem cells, organ shortage, primary graft dysfunction
Disciplines:Anesthesiologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen