< Terug naar vorige pagina

Project

Europese data onderworpen aan (privacy)recht in grensoverschrijdende data stromen (FWOTM914)

Persoonlijke gegevens stromen wereldwijd. De EU heeft haar eigen regels voor gegevensbescherming, die ze blijft versterken. De EU-regels voor gegevensbescherming en fundamentele rechten omvatten een duidelijke toezegging om individuele personen bepaalde rechten te geven om aan de verwerking van hun eigen gegevens te kunnen deelnemen. Hoewel grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens in principe alleen mogelijk is, is het onduidelijk in hoeverre de rechten van betrokkenen bij deze beoordeling een rol spelen als het derde land een bepaald niveau van gegevensbescherming garandeert dat de grondrechten op gegevensbescherming en privacy garandeert. . Sinds
In de Schrems-zaak van het Hof van Justitie van de EU moet de norm voor de bescherming van persoonsgegevens in een derde land echter van een "gelijkwaardig niveau" zijn, wat met name inhoudt dat de rechten van de betrokkene van het individu tot op zekere hoogte worden gerespecteerd. .

De exacte betekenis en implicaties van deze nieuwe standaard zijn onduidelijk. Eigenlijk zijn de vereisten die van toepassing zijn binnen de EU niet goed bestudeerd. Er is niet veel bekend over de rechten van betrokkenen, hoewel ze in Schrems de trigger waren voor een nieuwe norm voor grensoverschrijdende overdrachten en een herraming van gegevensuitwisselingen tussen de EU en de VS.

Dit onderzoek zal EU-normen bieden voor rechten van betrokkenen en hun mogelijke beperkingen in een grensoverschrijdende context. Het is mijn hypothese dat tot nu toe de rechten van betrokkenen niet het gewicht hebben gekregen dat ze verdienen voor de bescherming van persoonsgegevens in grensoverschrijdende situaties.
Datum:1 okt 2018 →  30 sep 2022
Trefwoorden:Data protection
Disciplines:Intellectuele eigendomsrecht