< Terug naar vorige pagina

Project

EU programma instrument voor technische ondersteuning: ontwikkelen van dashboards voor populatiemanagement. Onderdeel van PROSPECD (Pilot Research On Scalable Population hEalth management Connected Dashboard),

Aangezien multimorbiditeit wereldwijd toeneemt, wordt het steeds belangrijker om geïntegreerde te leveren gericht op de quintuple aim doelstellingen. Het doel van deze studie is om een datanetwerk te bouwen dat de beschikbare Belgische gegevens integreert in een dynamisch en gebruiksvriendelijk dashboard voor zorgverleners. Het ontbreekt echter aan bewijs over hoe de principes van populatiemanagement geïntegreerd kunnen worden in een gefragmenteerd gezondheidszorgsysteem en datalandschap. Dit project bestaat uit drie werkpaketten (WPs): WP1: literatuurzoekttocht (UAntwerpen en KULeuven) WP2: ontwerpen van een mock-up dashboard (UHasselt taak) WP3: iteratieve gebruikersgerichte aanpak (focusgroepen, UAntwerpen en KULeuven) Op deze manier wordt een eerste stap gezet in de verschuiving van reactieve naar proactieve en geïntegreerde zorg om de last van multimorbiditeit op de gezondheidszorg in België te minimaliseren.
Datum:18 apr 2024 →  Heden
Trefwoorden:POPULATIESTUDIE
Disciplines:Gezondheidsinformatiesystemen van medische informatica, Gezondheidswetenschappen niet elders geclassificeerd, Eerstelijnsgezondheidszorg