< Terug naar vorige pagina

Project

Ethische, juridische en sociale aspecten en implicaties van directe-verkoop-aan-de-consument genetische tests.

Door de snelle ontwikkelingen in genetica en biotechnologie, neemt het aantal beschikbare genetische tests toe. Tegelijk zijn in de afgelopen jaren een toenemende groep bedrijven ontstaan die genetische tests rechtstreeks verkopen aan de consument, zonder bemiddeling van een zorgverleren uit het reguliere gezondheidszorgsysteem. Deze tests hebben tot heel wat discussie geleid over de analytische en klinische validiteit en utiliteit van deze tests; de aan- of afwezigheid van genetische counselling; en het gebrek aan juridische omkadering. De algemene doelstelling van dit onderzoeksproject is om de ethische, juridische en sociale aspecten van genetische zelftests te bestuderen. Vijf specifieke doelstellingen vormen de kern van dit onderzoeksproject. Ten eerste, een inhoudsanalyse van websites van deze bedrijven. Ten tweede, een analyse van de juridische omkadering van genetische tests. Ten derde, een analyse van de attitudes van klinisch genetici met betrekking tot genetische zelftests. Ten vierde, een aantal case studies van genetische zelftests zullen bestudeerd worden. Tenslotte zal een website gemaakt en een internationale workshop gehouden worden.
Datum:22 mei 2009  →  21 mei 2011
Trefwoorden:Genetic testing
Disciplines:Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Ethiek