< Terug naar vorige pagina

Project

Essays omtrent de Economie van Energie- en Stedelijk Beleid

De problemen gerelateerd aan energieverbruik en verstedelijking zijn steeds in verandering. Beleidsmakers zijn daarom genoodzaakt om nieuwe beleidsmaatregelen in te voeren waarvan we de effectiviteit en gevolgen nog niet volledig kennen. Tegelijkertijd heeft het beleid een sterke invloed op ons dagelijks leven en ons welzijn. Het is daarom van groot belang om informatie te vergaren door ervaring om zo het beleid te kunnen verbeteren. Deze thesis voorziet beleidsanalyses voor enkele populaire benadering, zoals de invoering of verstrenging van vereisten, het uitrollen van subsidies of het heffen van taksen.

Het eerste hoofdstuk gaat na hoe de markt reageert op een verstrenging van kapitaaleisen voor banken die afhankelijk zijn van de grootte van een bank zijn hypotheekportefeuille. Voldoen aan de kapitaaleisen is kostelijk voor banken en de resultaten tonen dat zij deze doorrekenen naar potentiële ontleners via een stijging van de hypothecaire rente en dit heeft als gevolg dat de huisprijzen dalen. Het tweede hoofdstuk exploreert de effectiviteit van een subsidieprogramma dat als doel heeft de algemene energie-efficiëntie van de woningstock te verbeteren en vindt dat agency problemen, imperfecte informatie en zelfselectie het succes van het programma ondermijnen. Het derde hoofdstuk keert terug naar vereisten, maar focust op verplichtingen met betrekking tot energie-efficiëntie voor nieuwbouw. De resultaten tonen aan dat huishoudens shiften van nieuwbouw naar bestaande woningen omdat de vereiste nieuwe constructie ontmoedigt, aangezien het de differentiële kost tussen nieuwbouw en bestaande woningen verandert ten voordele van deze laatstgenoemde. Niettemin berust de effectiviteit van deze vereiste op de hoeveelheid nieuwbouw, wat dus betekent dat de geobserveerde shift het vermogen van de beleidsrespons om energieverbruik te verminderen bedreigt. Het laatste hoofdstuk onderzoekt de effecten van een taks op onbebouwde grond en vindt dat zowel constructie als de verkoop van gronden stijgt door de taks.

Datum:3 sep 2018 →  31 aug 2022
Trefwoorden:Energy economics, Urban economics, Policy analysis, Financial economics
Disciplines:Stedelijke, landelijke en regionale economie, Financiële economie, Landbouw- en natural resource economie, milieu- en ecologische economie
Project type:PhD project