< Terug naar vorige pagina

Project

Essays betreffende de impact van de publieke bekendmaking van audithonoraria op de auditmarkt

Het doel van deze studie bestaat erin om de gevolgen van de verplichte publieke bekendmaking van audithonoraria op de auditmarkt in kaart te brengen. Deze studie behandelt de volgende onderzoeksvragen. Ten eerste, heeft de publieke bekendmaking van audithonoraria een impact op prijszetting en competitie in de auditmarkt? We trachten inzicht te bieden in de impact van de publieke bekendmaking van audithonoraria op (i) de klant-auditor relatie en (ii) de auditor-concurrenten relatie. Ten tweede, heeft de publieke bekendmaking van audithonoraria een impact op auditkwaliteit? We onderzoeken of de publieke bekendmaking een verhoging van auditkwaliteit met zich meebrengt, alsook of de impact van de publieke bekendmaking verschilt tussen klanten waarbij de auditor wel of geen niet-auditdiensten verricht. Daarnaast onderzoeken we ook de impact van aanpassingen in audithonoraria voortkomend uit de publieke bekendmaking van audithonoraria op auditkwaliteit. Ten derde, is er sprake van psychologische prijszetting in de auditmarkt en heeft de publieke prijsinformatie betreffende auditdiensten een impact op de aanwezigheid of afwezigheid van psychologische prijszetting als marketingstrategie?

Datum:1 okt 2011  →  5 sep 2018
Trefwoorden:External audit
Disciplines:Toegepaste economie
Project type:PhD project