< Terug naar vorige pagina

Project

Epigenetische veranderingen veroorzaakt door kritieke ziekte met de spier als een paradigma

Overleving van ernstig zieke patiënten met een levensbedreigende aandoening is verbeterd, maar veel overlevenden vertonen langdurige beperkingen. Spierzwakte die ontstaat tijdens kritieke ziekte is één van de factoren die hiertoe bijdragen. Ons onderzoeksteam heeft zich gericht op vele aspecten van deze spierzwakte, waarvoor de behandelingsmogelijkheden nog steeds beperkt zijn. Onze gegevens suggereren dat gedurende acute ziekte schade in de spier onvoldoende wordt opgeruimd, een cellulair proces dat gelijkenis vertoont met veroudering en dat kan bijdragen tot langdurige functiebeperking. Wij veronderstellen daarom dat kritieke ziekte leidt tot specifieke veranderingen in de eigenschappen van het DNA in de cel - epigenetische veranderingen genoemd -die sterk gelijken op de veranderingen die optreden tijdens veroudering van de spier en dat aldus een versnelde spierveroudering bijdraagt tot de resterende beperkingen na doormaken van een kritieke ziekte. In dit project zullen we deze epigenetische veranderingen tijdens kritieke ziekte aantonen, onderzoeken hoe ze worden beïnvloed door metabole factoren, de aanwezigheid ervan op lange termijn bestuderen en ook de relatie met de functionele toestand documenteren. Het begrijpen van de onderliggende moleculaire gebeurtenissen zal nieuwe mogelijkheden bieden voor de behandeling en vermindering van de aanslepende beperkingen na kritieke ziekte. In dit project zullen we gebruik maken van gegevens en biopsie materiaal van 3 groepen van kritiek zieke patiënten. Dit project is een voorbeeld van een translationeel onderzoek dat uitgaande van een klinische vraag, waarbij klinische observaties vertaald worden naar laboratoriumexperimenten, uiteindelijk al deze gegevens zal integreren en zo tracht bij te dragen tot een betere patiëntenzorg.
Datum:1 okt 2015  →  30 sep 2017
Trefwoorden:spier, kritieke ziekte, Epigenetische veranderingen, paradigma
Disciplines:Anesthesiologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen