< Terug naar vorige pagina

Project

Epidemisch onderzoek om 2019-nCoV's volksgezondheid, economische en sociale impact te minimaliseren in Europa (EpiPose).

EpiPose heeft tot doel dringend noodzakelijke antwoorden te geven over de epidemiologische kenmerken van 2019-nCoV, de sociale dynamiek van de uitbraak en de daarmee verband houdende paraatheid voor de volksgezondheid op de aanhoudende epidemie, en om de economische impact ervan te beoordelen. Het consortium bestaat uit 6 partners in 5 landen (BE, NL, UK, CH, IT) die complementaire expertise bieden in wiskundige en statistische modellering van infectieziekten, participatieve surveillancesystemen, levende systematische reviews en gezondheidseconomische analyses en beschikken over een sterke internationale volksgezondheidsnetwerk. EpiPose streeft naar een snelle levering van resultaten op basis van de volgende doelstellingen: (1) epidemiologische gegevens van 2019-nCoV zo breed mogelijk verzamelen en delen (2) landspecifieke schattingen van belangrijke epidemiologische parameters verstrekken (3) modelleren de verwachte impact van 2019-nCoV op morbiditeit en mortaliteit (4) Bewustwording en gedragsverandering monitoren tijdens de 2019-nCoV-epidemie (5) Gezondheidseconomische analyses verstrekken voor interventies binnen de EU (6) De interactie tussen de wetenschappelijke gemeenschap bevorderen , volksgezondheidsinstanties en het publiek EpiPose streeft ernaar alle onderzoeksgegevens, code, tools en resultaten openbaar te maken en het verspreidingsplan is gericht op actieve communicatie en interactie met beleidsmakers, andere wetenschappelijke groepen en het grote publiek. Als zodanig zal de epidemische informatie die door EpiPose wordt verstrekt, de impact van de 2019-nCoV op de volksgezondheid, de economische en sociale gevolgen helpen minimaliseren.
Datum:13 mrt 2020  →  Heden
Trefwoorden:COVID-19, EPIDEMIOLOGIE
Disciplines:Gezondheidseconomie, Gezondheidszorgmanagement
Project type:Samenwerkingsproject