< Terug naar vorige pagina

Project

Epidemiologie van auto-immuunziekten. Bewijs over incidentie, prevalentie en risicofactoren.

Achtergrond: Autoimmuunziekten zijn chronische en levensbedreigende aandoeningen die 3-5% van de bevolking treffen. De etiologie van de ziekten is onbekend maar wordt waarschijnlijk bepaald door een combinatie van genetische, omgevings- en levensstijlfactoren. Tot op heden ontbreekt er voor veel autoimmuunziekten bewijs dat een leidraad zou kunnen zijn voor systematische screening en preventie.
Doel: Het onderzoeken van tijdelijke trends en patronen in incidentie en prevalentie van 20 auto-immuunziekten (doelstelling 1) en van potentieel beïnvloedbare risicofactoren per ziekte, leeftijd en geslacht, die geassocieerd zijn met een verhoogde incidentie van autoimmuunziekten (doelstelling 2).
Methoden: Analyses worden uitgevoerd op twee van de grootste en meest uitgebreide datasets beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden wereldwijd. Incidentie- en prevalentieberekeningen maken gebruik van geanonimiseerde elektronische medische dossiers met >100 mln patiëntjaren van 2000 tot 2020 uit de Clinical Practice Research Datalink. Risicofactoranalyses zijn gebaseerd op UK Biobank gegevens van >500 000 deelnemers en >600 verschillende metingen.
Verwachte resultaten: Inzicht in de epidemiologie van autoimmuunziekten kan helpen bij het ontwikkelen van vroege interventiestrategieën rond blootstelling en het verbeteren van preventie. Verschillen qua ziektebeelden kunnen wijzen op biologische functies die leiden tot complicaties en kunnen de evolutie van toekomstige onderzoeken bevorderen.

Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:Autoimmune disorders, incidence, risk factors
Disciplines:Auto-immuniteit, Preventieve geneeskunde, Epidemiologie