< Terug naar vorige pagina

Project

Empirical studies on manufacturer direct channels.

Producenten hanteren hoe langer hoe meer eigen directe verkoopkanalen, die eindgebruikers toestaan om de traditionele retailers over te slaan en producten rechtstreeks aan te kopen bij de producent. Dit fenomeen roept de vraag op wat de impact is van deze direct verkoopkanalen op het bestaande retailernetwerk, niet in het minst bij de retailers die nu plots concurreren met hun eigen partners en leveranciers. In deze, vaak gemediatiseerde, discussies verdedigen producenten zich door de voordelen van hun directe kanalen te benadrukken als levende reclameborden die ook aankopen genereren bij retailers. Retailers zelf, daarentegen, zijn niet overtuigd van zulke complementaire effecten en argumenteren dat elke aankoop in een direct kanaal ook bij hun had kunnen – en moeten – gebeuren. Gegeven deze gemediatiseerde aandacht rond directe verkoop en hun groeiende aantallen in het retaillandschap, is het verbazend hoe weinig empirische inzichten bestaan rond hun impact. Tot nu toe is de vraag of directe verkoop nu een voordeel of een nadeel is voor retailers onbeantwoord gebleven. Met deze collectie van drie verschillende essays die ieder een verschillend systeem van direct verkoop bestuderen, biedt dit doctoraat waardevolle inzichten aan die de bestaande leemte in de marketing literatuur opvullen.

Datum:1 okt 2014  →  10 sep 2018
Trefwoorden:manufacturer direct channels, manufacturer encroachment, competition
Disciplines:Sensoren, biosensoren en slimme sensoren, Andere elektrotechniek en elektronica
Project type:PhD project