< Terug naar vorige pagina

Project

Empirical Foundations for Logical Geometry: A Database of Aristotelian Diagrams

In het licht van recent onderzoek rond logical geometry – een eengemaakte theoretische beschrijving van Aristotelische diagrammen – is mijn hoofddoel het ontwikkelen van een digitale databank van Aristotelische diagrammen en hun relevante metadata. Deze databank zal een empirische basis vormen voor logical geometry, gevestigd binnen een praktijk-gebaseerde filosofie van de logica, wat zal leiden tot het fine-tunen van bestaande theorieën, het ontdekken van nieuwe eigenschappen van Aristotelische diagrammen, en de mogelijkheid tot nauwkeurige kwantitatieve beweringen en voorspellingen over grote trendlijnen in hun gebruik. Beginnend met de definitie van een uniforme metadata-standaard, gebaseerd op een ontologie van Aristotelische diagrammen, zal de databank gevormd worden tot een volledig web-gebaseerde applicatie, met een grafische gebruikersinterface die voldoet aan de standaarden van mens-computer interactie en die methoden voor 'inter-annotator agreement' faciliteert. De databAnk zal worden gevuld met diagrammen van gevarieerde bronnen, gebruik makend van hulpmiddelen en technieken uit de digital humanities, data mining, information retrieval, enzovoort – technieken die tot nu toe nog niet zijn toegepast in de filosofie van de logica en dus een verregaande methodologische vernieuwing inhouden.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:logical geometry, Aristotelian diagrams
Disciplines:Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Communicatiewetenschappen, Filosofie, Theorie en methodologie in de filosofie, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Ethiek
Project type:PhD project