< Terug naar vorige pagina

Project

Eigenschappen van CGG-herhalingen in het humane genoom en bij het ontstaan van ziektebeelden.

Dynamische mutaties zijn repetitieve DNA-sequenties die onstabiel overerven van ouders naar kinderen. Deze unieke veranderingen vormen een belangrijke oorzaak van een aantal vormen van de verstandelijke beperking en autisme. In dit project presenteren beargumenteren we dat het aantal van een specifieke klasse van dynamische mutaties, de CGG-herhalingen, ernstig wordt onderschat. Met behulp van de nieuwste algoritmen zullen we alle herhalingen in het genoom catalogiseren en annoteren welke de eigenschappen hebben om te kunnen expanderen. In een groot patiënten cohort zullen we zoeken naar exreem lange CGG-herhalingen . Deze verlengingen worden experimenteel gevalideerd. Tot nu toe zijn de epigenetische veranderingen die gepaard gaan met dynamische mutaties gepresenteerd als een alles of niets effect. In deze aanvraag gaan we epigentische veranderingen definiëren in functie van volledige scala van lengtes van de CGG-herhalingen op verschillende loci in het menselijk genoom. Daarnaast zullen we een nieuwe dynamische mutatie definiëren door een cellulair model te creëren en deze te onderwerpen aan cellen en transcriptomische en neuronale netwerkanalyse. Samenvattend zal ons project onze inzichten vergroten in de rol die CGG-herhalingen spelen in het menselijk genoom en bij neurologische ontwikkelingsstoornissen.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:GENETISCHE ZIEKTE, NEUROCOGNITIEVE STOORNISSEN, AUTISME, HERHAAL AMPLIFICATIE
Disciplines:Ontwikkelingsgenetica, Bio-informatica van ziekten, Cognitieve neurowetenschappen, Ontwikkelingsneurowetenschappen, Neurologische en neuromusculaire ziekten