< Terug naar vorige pagina

Project

Effecten van spermastressoren op sperma-epigenetica en daaropvolgende embryo-ontwikkeling bij rundvee

Momenteel maken fokbedrijven zich zorgen over de mogelijke invloed van natuurlijke hittestress op de vruchtbaarheid van dieren. Het doel van ons project is deze bezorgdheid weg te nemen en de effecten van verhoogde temperatuur op de vruchtbaarheid van stieren te bepalen.

Datum:1 mei 2019 →  31 okt 2019
Trefwoorden:Conservation biology, ecology, Volksgezondheid en epidemiologie, genetics, Landbouw met betrekking tot veeteelt, Epigenetica en genregulatie, vee, melkvee
Disciplines:Reproductieve geneeskunde, Veterinaire genetica, Dierlijke genetica, Andrologie, Epigenetica, Agrarische veeteelt