< Terug naar vorige pagina

Project

Effecten van institutionele verandering op participatieve democratie en de betrokkenheid van middenveldorganisaties

DemocInChange ziet de hedendaagse uitdagingen voor Europese integratie als een opportuniteit om de interface tussen EU instellingen en middenveldorganisaties als een basis voor supranationale participatieve democratie te herdenken. Het project spitst zich toe op middenveldorganisaties die strijden voor meer burgerrechten en de participatie van vaak in het beleid en beleidsproces gemarginaliseerde groepen. Meer bepaald worden de effecten van aan de EU interne administratieve reorganisaties op de participatie van middenveldorganisaties in EU beleidsvoering en besluitvorming bestudeerd
Datum:1 jan 2017  →  31 dec 2018
Trefwoorden:GLOBAAL BESTUUR, GENDERGELIJKHEID, MENSENRECHTEN, BURGERLIJKE MAATSCHAPPIJ
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Meerlagig bestuur, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen