< Terug naar vorige pagina

Project

Effect van plantenwortels op erosie van zandige bodems in een gematigd klimaat. Een methode steunend op plantkenmerken voor de selectie van inheemse soorten voor erosiebestrijding

Bodemerosie vormt een belangrijk probleem met landdegradatie tot gevolg. Om deze bodemerosie in te dijken wordt er meer en meer gebruik gemaakt van vegetatie. Zowel de bovengrondse als ondergrondse biomassa zijn hierbij belangrijk. Plantenwortels in het bijzonder kunnen zeer effectief zijn in het stabiliseren van de bodem tegen geconcentreerde afstroming en ondiepe massabewegingen. Het erosiereducerend potentieel van plantenwortels werd hoofdzakelijk onderzocht op lemige bodems terwijl zandige bodems nauwelijks bestudeerd werden hoewel deze laatste ook zeer gevoelig kunnen zijn voor bodemerosie ten gevolge van geconcentreerde afstroming. Daarom zal in de eerste plaats het erosiereducerend effect van draad- en penwortels in zandige bodems onderzocht worden.

Wanneer planten gebruikt worden in de bestrijding van bodemerosie, is het belangrijk om de efficiëntste soorten te selecteren. In de laatste decennia werd er meer en meer onderzoek verricht naar specifieke plantkenmerken (Eng. plant traits) die bodemerosie kunnen helpen verminderen. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om geschikte soorten te selecteren om bodemerosie tegen te gaan. In deze studie zal een dergelijke 'trait-based methodology' gebruikt worden om de meest efficiënte inheemse soorten te selecteren die groeien op een zandige bodem om bodemerosie tegen te gaan;

Datum:1 jan 2014  →  18 apr 2018
Trefwoorden:Concentrated flow erosion, Below-ground biomass, Plant species, Soil erosion
Disciplines:Geologie, Atmosferische wetenschappen, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Atmosferische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Geomatische ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project