< Terug naar vorige pagina

Project

Eet je bord leeg en poets uw taal op! Variatie tussen standaardtaal en tussentaal in kindgericht taalgebruik aan de Vlaamse eettafel: een mixed-methods approach.

Dit project onderzoekt de variatie in de manier waarop ouders hun kinderen aanspreken, met de nadruk op de selectie van ouders voor informele Belgische Nederlandse ('tussentaal', bijvoorbeeld gij) of standaard Belgische Nederlandse vormen (bijvoorbeeld jij). Om een alomvattend beeld van de zaak te krijgen, wordt een mixed method benadering gekozen, waarin kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen worden geïntegreerd.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Sociolinguistics
Disciplines:Nederlandse taal, Sociolinguïstiek