< Terug naar vorige pagina

Project

Eénmicrofoonanalyse van ruimtelijk geluid

Het doel van dit doctoraatsproject is om de gangbare premisse in vraag te stellen dat de éénmicrofoonanalyse van geluidssignalen niet kan steunen op signaalvoorstellingen in het ruimtelijke domein. Deze premisse impliceert dat de ruimtelijke diversiteit van akoestische omgevingen niet can worden uitgebuit in éénmicrofoontoestellen waardoor hun aanwending wordt beperkt in een brede waaier aan toepassingen, waaronder signaalscheiding, signaalverbetering, deconvolutie en lokalisatie. We beogen aan te tonen dat éénmicrofoonanalyse van ruimtelijk geluid wel mogelijk is onder de volgende veronderstellingen: (1) de microfoon is directioneel, (2) de microfoon kan bewegen en (3) een tweede sensor in een andere modaliteit (bv. accelerometer, camera) is beschikbaar om de microfoonoriëntatie te schatten. We stellen een nieuw signaalmodel voor, voor een bewegende microfoon in een akoestische omgeving met meerdere bronnen en galm, op basis waarvan nieuwe éénmicrofoonsignaalverwerkingsalgoritmes voor ruimtelijke geluidsanalyse zullen worden ontworpen. Het gedrag van deze algoritmes zal grondig onderzocht worden op basis van een theoretische analyse van de veronderstellingen gemaakt tijdens het algoritme-ontwerp, en van een experimentele validatie in gesimuleerde en labo-omgevingen. De validatie zal gericht zijn op use cases met smartphones en hoortoestellen, die zullen worden geëxploreerd d.m.v. een actieve samenwerking met twee bedrijven tijdens de uitvoering van het project.

Datum:15 mrt 2019  →  Heden
Trefwoorden:signal processing, scanning radar, audio signal processing, audio engineering, audio analysis, spatial audio, directional microphones
Disciplines:Draadloze communicatie- en positioneringssystemen, Computervisie, Analoge en digitale signaalverwerking, Audio- en spraakverwerking
Project type:PhD project