< Terug naar vorige pagina

Project

Een tomografisch Particle Image Velocimetry (PIV) systeem voor snelheidsmetingen in vloeistof- en gasstromingen

Experimentele stromingsmechanica is momenteel nog
steeds onmisbaar voor de studie van verscheidene soorten
vloeistofstromingen en bijbehorende massa- en
warmteoverdracht. Accurate numerieke modellen voor de
meeste van deze stromingen vereisen nog steeds teveel
rekenkracht, vooral voor 3D turbulente
(meerfase)stromingen, die in vele technische toepassingen
voorkomen (gaande van (aero)akoestiek, verbranding
(smotoren), aerodynamica tot voedselverwerking of
chemische reactoren). Om deze stromingen te bestuderen
voor optimalisatie of om nauwkeurige numerieke modellen
op te stellen om hun gedrag te beschrijven, is informatie
nodig zoals het snelheids- of drukveld. Een geschikte
techniek om relevante informatie te verkrijgen over het
snelheidsveld en de bijbehorende coherente structuren is
Particle Image Velocimetry (PIV), waarvan de klassieke
manier 2 of 3 snelheidscomponenten meet in een 2D
meetvlak. Met tomografische PIV kan men het
stromingsveld in een 3D volume op hetzelfde moment
meten, waardoor het mogelijk wordt om volledige 3D
instantane ruimtelijke structuren te bestuderen. Vandaar
dat tomografische PIV momenteel de state-of-the-art is in
de stromingsmechanica en met dit systeem worden de
analysecapaciteiten in vergelijking met standaard PIVenorm verhoogd. Daarom wil dit project financiering vragen
voor de aanschaf van een dergelijk systeem, om de
leidende positie van de aanvragers in hun onderzoek rond
stromingsmechanica of aero-akoestiek te behouden of te
versterken.

Datum:1 mei 2022 →  Heden
Trefwoorden:tomographic PIV system, fluid mechanics, aeroacoustics, heat and mass transfer phenomena
Disciplines:Vloeistoffysica en -dynamica, Akoestiek en akoestische apparaten, golven