< Terug naar vorige pagina

Project

Een studie van ruimtevlucht geïnduceerde neurale plasticiteit door mdidel van geavanceerde MRI-methoden (BRAIN-DTI).

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Datum:1 jan 2012 →  31 dec 2020
Trefwoorden:DIFFUSION TENSOR IMAGING (DTI), MAGNETISCHE RESONANTIE BEELDVORMING (MRI), BIOFYSISCHE MODELLERING
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Medische beeldvorming en therapie, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
Project type:Samenwerkingsproject