< Terug naar vorige pagina

Project

Een stakeholderperspectief op duurzame loopbanen: een stakeholdersperspectief (CARST)

Met het project ‘Een stakeholderperspectief op duurzame loopbanen’ willen we meer inzicht krijgen in de manier waarop loopbaanmanagement op organisatie- en individueel niveau tot duurzame loopbanen kan leiden wanneer er meerdere stakeholders meespelen.

We onderzoeken enerzijds wat de duurzaamheid van een loopbaan bepaalt bij mensen die in niet-traditionele samenwerkingsvormen aan de slag zijn, bijvoorbeeld als externe medewerker in een projectteam. Anderzijds richten we ons op werknemers uit tweeverdienershuishoudens en bestuderen we wat de invloed van de partner is op de loopbaanbeslissingen van een werknemer. In dit project verbreden we de focus van loopbaanmanagement en kijken we naar de rol van een ruimere groep van stakeholders, zowel binnen de organisatie (leidinggevenden), op de arbeidsmarkt (arbeidsmarktbemiddelaars) als thuis (partner).
Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2021
Trefwoorden:duurzame loopbanen, projectwerkers, tweeverdieners, loopbanen, duurzaamheid
Disciplines:Human resource management
Project type:Samenwerkingsproject