< Terug naar vorige pagina

Project

Een prospectieve studie over het verband tussen professionele en niet-professionele omstandigheden en indicatoren van gezondheid en welzijn op basis van 4 samengebrachte databanken (Bestress I, II, III en Somstress) (Bestress I, II, III en Somstress)

Dit project heeft tot doel mogelijke verbanden te onderzoeken tussen enerzijds professionele en niet-professionele omstandigheden en anderzijds indicatoren van gezondheid en welzijn. Secundaire objectieven zijn gerelateerd aan gelijkaardige analyses maar dan uitgevoerd in subgroepen van de populatie naargelang geslacht, leeftijd, beroep, opleidingsniveau en sector van tewerkstelling.

Datum:1 jan 2009 →  31 dec 2014
Trefwoorden:welzijn, werkomstandigheden, gezondheid
Disciplines:Gezondheidswetenschappen, Sociaal-medische wetenschappen, Publieke medische diensten, Maatschappelijke gezondheidszorg