< Terug naar vorige pagina

Project

Één plus één is één? De karakterisatie van de vertaaltechniek en theologie van LXX-Spreuken en diens relatie tot LXX-Job

In het recente Septuagintonderzoek (LXX-onderzoek) is er veel aandacht geschonken aan de individuele vertalers van de LXX en de vertaaltechnieken die ze hanteerden om hun Hebreeuwse tekst (Vorlage) naar het Grieks te vertalen. Doorgaans wordt aangenomen dat alle boeken door een andere vertaler vertaald zijn geweest. Echter, over Spreuken en Job is men het oneens. De vraag stelt zich met name of deze twee boeken door dezelfde vertaler of door een andere vertaler vertaald zijn? Wanneer deze door dezelfde vertaler vertaald zouden geweest zijn, dan heeft dat implicaties voor de interpretatie van en de appreciatie voor de ontwikkeling van de LXX.

Tegen deze achtergrond focust het onderhavige onderzoek op de karakterisering van de vertaaltechniek van LXX-Spreuken met behulp van de ‘inhoud- en context-gerelateerde benadering’ en dit, meer concreet en specifiek, door na te gaan hoe de vertaler Hebreeuwse hapax legomena naar het Grieks vertaald heeft. Vervolgens worden de resultaten van deze analyse met reeds bestaande en nieuwe resultaten van de studie naar de Griekse vertaling van Hebreeuwse hapax legomena in LXX-Job vergeleken.

Naast een analyse van de Griekse vertaling van Hebreeuwse hapax legomena, onderzoekt deze studie ook de additionele attestaties van ὁ θεός en ὁ κύριος in LXX-Spreuken en LXX-Job, om na te gaan of de LXX-vertaling al dan niet van een andere theologie dan de Hebreeuwse tekst getuigt. De resultaten van deze studie in beide boeken worden met elkaar vergeleken om te achterhalen of beide boeken door dezelfde vertaler vertaald zijn.

Op deze manier geeft deze studie een indicatief maar relevant antwoord op de vraag of LXX-Spreuken en LXX-Job al dan niet door dezelfde vertaler werden vertaald. De resultaten van deze studie wijzen op twee verschillende vertalers (zoals blijkt in het verschil in lexicale keuzes voor gedeelde Hebreeuwse lexemen alsook verschillende theologische nuances), die evenwel uit dezelfde groep of hetzelfde milieu van vertalers kwamen (zoals tot uiting komt in hun gelijkenissen in vertaaltechnieken).

Datum:1 okt 2017 →  21 apr 2022
Trefwoorden:Septuagint, Proverbs, Job, Translation technique, Hapax legomena
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project