< Terug naar vorige pagina

Project

Een nieuwe kijk op 'gatekeeping' in sollicitatiegesprekken in een 'War for talent'-rekruteringscontext

Dit project omvat een sociolinguïstische studie van het concept ‘gatekeeping’, i.e. een beslissing tot in- of uitsluiting die het resultaat is van een interactionele onderhandeling tussen twee verschillende partijen, en zoomt daarvoor in op het sollicitatiegesprek. Het sollicitatiegesprek is onderhevig aan twee ontwikkelingen: (1) de toenemende dominantie van de ‘New Work Order’ (NWO - Gee et al. 1996) in de Westerse organisatiecontext die leidde tot verhoogde aandacht voor de identiteit van werknemers; (2) een ‘War for talent’ (WfT) waarbij recruiters in bepaalde sectoren nu verwikkeld zijn in een ‘strijd’ om talent aangezien werknemers met de juiste vaardigheden schaars zijn. Wij zullen WfT-sollicitatiegesprekken vergelijken met ‘War for Jobs’ (WfJ)-sollicitatiegesprekken waarin sprake is van een andere dynamiek en kandidaten ‘strijden’ om een beperkt aantal open posities. De gevolgen die het verschil tussen de WfT- versus the WfJ-context inhoudt voor gatekeeping en voor de talige constructie van professionele en persoonlijke identiteiten (‘identiteitsopbouw’) tijdens sollicitatiegesprekken heeft, naar ons weten, nog geen aandacht gekregen in sociolinguïstisch onderzoek. Wij verwachten interactionele sporen van veranderde gatekeeping en identiteitsopbouw door recruiters en kandidaten in WfT-sollicitatiegesprekken versus WfJ-sollicitatiegesprekken te kunnen blootleggen en zullen daarbij gebruikmaken van een combinatie van methoden die zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses van authentieke sollicitatiegesprekken inhoudt. Dit project behelst drie werkpakketten, i.e. (1) werkpakket 1 waarbij we kijken naar identiteitsopbouw door kandidaten en recruiters in sollicitatiegesprekken in het algemeen; (2) werkpakket 2 waarbij we identiteitsopbouw en gatekeeping door kandidaten en recruiters in WfT- vs. WfJ-contexten bestuderen; en (3) werkpakket 3 waarbij we verder inzoomen op de persoonlijke identiteitsopbouw door recruiters in WfT-contexten.

Datum:6 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:sociolinguistics, gatekeeping, job interviews, identity work, multimodality
Disciplines:Sociolinguïstiek, Discoursanalyse
Project type:PhD project