< Terug naar vorige pagina

Project

Een nieuw point-of-care instrument voor de diagnose van voedselallergie (AllerScreening)

Voedselallergie vertegenwoordigt een significant gezondheidsprobleem met belangrijke morbiditeit en mortaliteit. Deze multicentrische studie (AllerScreening) heeft tot doel een nieuwe multiplex IgE bindende assay te valideren als diagnostisch instrument voor verschillende IgE-gemedieerde voedselallergieën.
Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:ALLERGOLOGIE, ALLERGISCHE AANDOENINGEN, ALLERGIEËN, ALLERGIE
Disciplines:Andere chemie, Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Voeding en dieetkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Productie van landbouwdieren, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie
Project type:Samenwerkingsproject