< Terug naar vorige pagina

Project

Een NET uitwerpen in het falende hart

De witte bloedcellen in ons lichaam zijn essentieel om infecties te bestrijden. Wanneer de mechanismes die witte bloedcellen hierbij  gebruiken echter geactiveerd worden in afwezigheid van infectie kan dit ziekte veroorzaken. Eén van de mechanismes waarmee witte bloedcellen infecties bestrijden is door het uitwerpen van neutrofiel extracellulaire traps (NETs). Hierbij stoten de witte bloedcellen hun DNA, afgelijnd met eiwitten, uit om zo bacteriën te doden. Deze NETs veroorzaken echter ook schade aan gezonde bloedvaten, wat aanleiding kan geven tot bloedplaatjes activatie en trombosevorming. Doordat geactiveerde bloedplaatjes op hun beurt witte bloedcellen zullen activeren, ontstaat een vicieuze cirkel. Het doel van dit project is dan ook om de rol van neutrofielen en bloedplaatjes in NETs-gemedieerde schade te onderzoeken binnen een welbepaalde context, namelijk hartfalen. Wanneer de hartspier niet in staat is om voldoende debiet te genereren, spreekt men van hartfalen. Hartfalen kan zich voordoen als de hartspier wordt beschadigd en zichzelf probeert te herstellen, waardoor een litteken (fibrose) ontstaat. In dit project zullen we evalueren op welke manier NETs bijdragen aan deze weefselschade (zowel hoe de NETs worden gevormd en wat de gevolgen zijn). We zullen ook merkers van NETs opsporen in het bloed van patiënten met een reëel risico op het ontwikkelen van hartfalen. Op deze manier kan de klinische relevantie van onze experimentele modellen beter beoordeeld worden.

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:neutrophil extracellular traps (NETs), platelets, heart failure, white blood cells, fibrosis
Disciplines:Cardiologie, Hematologie, Inflammatie