< Terug naar vorige pagina

Project

Een multidisciplinaire studie naar het gebruik van biodegradeerbare nanodragers voor gerichte afgifte van pharmaceutica in de longen van premature babies.

In België worden 7% van de babies prematuur geboren, wat vaak leidt tot de ontwikkeling van het zogeheten “respiratory distress” syndroom. In heel jonge prematuren kan de longschade resulteren in klinisch signifcante morbiditeit en sterfte. Er is dus een grote nood aan beter klinisch management van deze ziekte, waar tot op heden de meest potente therapie het gebruik van steroïden inhoudt. Opvolgstudies hebben echter aangetoond dat systemische toediening van steroïden het risico verhoogt op gebrekkige neurologische ontwikkeling. In dit project willen wij biodegradeerbare polymeren en microbubbels gebruiken, als drager van steroïden, voor gerichte afgifte in het door ons gevalideerde konijnenmodel voor premature longschade. Onze preliminaire data tonen aan dat intraveneus toegediende of vernevelde microbubbels succesvol de longen in 7 dagen oude konijnenpups kunnen bereiken en hierin opstapelen. Dit project zal het therapeutische potentieel van het hier voorgestelde drug afgifte systeem onderzoeken.
Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:microbubble, polymer, drug delivery, neonatal
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen