< Terug naar vorige pagina

Project

Een modulair en gestroomlijnd synthetish platform voor diverse polyheterocyclische bibliotheken

Met dit project beogen we een modulair en gestroomlijnd synthetisch platform uit te werken voor de snelle constructie van verschillende polyheterocyclische bibliotheken. Dit zal uitgevoerd worden met behulp van de combinatie van de Ugi vier-componentreactie (U-4CR) en asymmetrische dearomatisatie. De gegenereerde complexe heterocyclische skeletten kunnen aanzien worden als conformationeel ingeperkte analoga van diverse bioactieve alkaloïden. Hun mogelijke farmaceutische activiteit zal nagegaan worden via onze huidige samenwerking met het Rega-instituut van de KU Leuven. In geval van het vinden van een "lead compound" zal echter de verdere optimalizering tot een een potentieel medicijn, niet uitgevoerd worden in het kader van dit doctoraat, maar ingepast worden in vervolgprojecten. We beogen ook de publicatie van onze resultaten in tijdschriften met hoge impactfactor.
Datum:30 sep 2019  →  Heden
Trefwoorden:Organic chemistry
Disciplines:Organische chemische synthese
Project type:PhD project