< Terug naar vorige pagina

Project

Een Kwestie van Timing. De Praktijk en Effectiviteit van het Strategisch Timen van Boodschappen door Politici in België.

Politieke beslissingen worden meer en meer genomen met de media in het achterhoofd. De communicatie van politici is in toenemende mate geprofessionaliseerd en zij besteden steeds meer aandacht aan het managen van nieuws. Binnen het onderzoek naar politieke communicatie is er dan ook steeds meer belangstelling voor de mediatisering van de politiek en de manier waarop politici zich aanpassen aan de medialogica. Deze literatuur is tot nu toe echter vooral theoretisch. Er zijn weinig studies die onderzoek doen naar de activiteiten die politici ondernemen om mediaberichtgeving vorm te geven. Bovendien gaan onderzoeken over het mediawerk van politici bijna uitsluitend over 'wat' de inhoud van de boodschappen is die verstuurd worden en 'hoe' deze worden verstuurd. 'Wanneer' politici communiceren, wordt meestal genegeerd. De timing van een boodschap is echter een cruciale factor om te verklaren waarom sommige politieke boodschappen nieuws worden en andere niet. Wat wordt opgepikt door journalisten is in grote mate afhankelijk van mediadynamieken op een bepaald moment. Timing strategieën winnen bovendien aan belang vanwege de 24-uursnieuwscyclus en de opkomst van nieuwswebsites en sociale media. Dit project bouwt een theorie over strategische timing en analyseert empirisch of timing een effectief instrument is voor politici om mediaberichtgeving te bekomen of te vermijden. Via een klassieke gatekeeping studie, het volgen van woordvoerders en experimentele surveys met Belgische politici, onderzoekt dit project hoe politieke actoren hun communicatie strategisch plannen (de praktijk van timing) en in hoeverre dit beïnvloedt welke berichten in het nieuws komen (de effectiviteit van timing).
Datum:1 okt 2016 →  30 jun 2019
Trefwoorden:POLITIEKE COMMUNICATIE
Disciplines:Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Andere politieke wetenschappen, Politieke communicatie, Journalistiek