< Terug naar vorige pagina

Project

Een hulpbeleid van de Europese Unie? Europese paradigma's en arbeidsverdeling in ontwikkelingshulp voor gezondheid in Brussel

Dit doctoraat zal het EU-beleid inzake ontwikkelingshulp voor gezondheid onderzoeken. Voortbouwend op het conceptuele raamwerk van 2x2, zal deze sectie de selectie van landenkwesties voor de EU en Afrika voorstellen; twee analytische instrumenten invoeren om de substantiële en procedurele dimensies van een EU-hulpbeleid te onderzoeken; en verduidelijk de gegevensverzameling en -methoden.

Mijn abductieve epistemologische benadering beoogt het onderscheid tussen introductie en deductie te overbruggen door beide strategieën op een dynamische manier te combineren. In plaats van het opleggen van een vast kader (deductie) of het afleiden van proposities uit empirie (inductie), ontvoert men 'op een intermediair niveau' voortbouwend op bestaande kennis en op empirisch onderzoek. Met deze strategie kan ik ook de concepten en ideaaltypen verfijnen. Daarom zullen de antwoorden op de onderzoeksvraag worden gegenereerd door een cyclisch onderzoeksproces waarin analytische hulpmiddelen, gegevensgeneratie, gegevensanalyse en onderzoeksontwerp elkaar beïnvloeden.

Datum:1 okt 2014 →  30 sep 2018
Trefwoorden:european paradigms
Disciplines:Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Multilevel governance, Andere economie en bedrijfskunde, Internationale en vergelijkende politiek, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Politieke theorie en methodologie, Nationale politiek