< Terug naar vorige pagina

Project

Een grip op evolutie: testen van hypotheses rond adaptieve evolutie van grijpsystemen bij dieren

Grijpstructuren zijn meerdere keren onafhankelijk ontstaan binnen gewervelde dieren. Grijpstaarten is daar één van, terug te vinden bij vissen, reptielen en zoogdieren. Met dit project wordt onderzocht in welke mate het spier-skeletsysteem bij verschillende groepen vertebraten met een grijpstaart is aangepast aan deze functie, door biomechanische analyses uit te voeren en modellen te testen via 3D printing. Hierbij wordt ook gekeken naar toepassingen in de industrie of biomedische wereld.

Datum:1 jan 2016 →  31 dec 2019
Trefwoorden:morfologie, Biomimetica, biomechanica, 3D printing, grijpstaart, vertebraten
Disciplines:Dierkundige biologie, Fylogenie en vergelijkende analyse, Biologie van gewervelden, Dierlijke morfologie, anatomie en fysiologie, Biologie van adaptatie, Biomechanica, Ontwerptheorieën en -methoden niet elders geclassificeerd